Jak pracujemy - Great Story

Jak pracujemy

W czym tkwi tajemnica sukcesów w budowaniu siły i pozycji marki? W kreatywnej i konsekwentnej strategii public relations. Dowodzi tego historia najcenniejszych światowych marek.

Janusz Śmiłek

Właściciel, PR Director

Jak pracujemy

W czym tkwi tajemnica sukcesów w budowaniu siły i pozycji marki? W kreatywnej i konsekwentnej strategii public relations. Dowodzi tego historia najcenniejszych światowych marek.

Dziś najczęstszym pytaniem jakie zadają nam marketerzy brzmi – Jak zwiększyć skuteczność przekazu marki w erze attention crash & hyper connected world?

Odpowiedzią jest zmiana.

Zmiana „reklamy” w komunikację, a komunikacji w angażujące konsumentów działania, które zbudują story marki. Działania o charakterze Values-Based / Human-Centric / Marketing 3.0. Działania realizowane z zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi, form i taktyk takich jak Multi-Channel Brand Storytelling. Dziś ważniejsze od tego co brand mówi (brand story) jest to co brand robi (brand drama). To właśnie takie podejście do komunikacji tworzy wokół marki przyjazną i lojalną społeczność. Czy chcesz zatem, aby intersariusze stali się wyznawcami Twojej marki?

Pomożemy Ci w tym. Nasi specjaliści czekają na Twój kontakt.

Dziś kluczem do sukcesu marki są takie jej aktywności, które zaangażują intersariuszy, wywrą na nich wrażenie, sprawią, że podzielą się oni z innymi swoimi odczuciami i opiniami na temat Twojej marki. Czyż właśnie nie do tego sprowadza się istota public relations? Nie dziwią zatem głosy największych autorytetów marketingowych, że znaczenie public relations stale wzrasta – niektórzy z nich mówią wręcz o wzlocie public relations. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ doświadczenia pokazują, że w erze natłoku komunikacji, największy wpływ na decyzje konsumentów mają opinie i rekomendacje – znajomych, ekspertów, autorytetów, mediów, trendsetterów, influencerów, idoli. Badania potwierdzają, że ponad 70% konsumentów znajduje informacje o Twojej marce poza standardowymi formami reklamy. To konsekwencja rewolucji technologicznej i zmian w preferencjach oraz zachowaniu konsumentów. Zjawiska takie jak always on media environment, consumer as the medium, media sharing czy product&media personalization sprawiły, że dostęp do rekomendacji a zarazem sposób jej udzielania i rozpowszechniania nigdy nie był tak prosty.

Dostrzegamy i rozumiemy najnowsze trendy.

Dlatego oferujemy naszym klientom najnowocześniejszy know-how oraz oryginalne rozwiązania w sferze komunikacji marketingowej i public relations, które są odpowiedzią na zmiany w oczekiwaniach i postawach współczesnych konsumentów. Tworzymy dla naszych klientów strategie zgodnie z ideą Values-Based/ Human-Centric / Marketing 3.0, która jest dziś kluczem do sukcesu w długofalowej komunikacji. Na poziomie taktycznym realizujemy w pełni zintegrowane, wielokanałowe kampanie Multi-Channel Brand Storytelling według modelu PESO Media (Paid, Earned, Social, Owned). To obecnie najbardziej efektywny i inteligentny sposób dotarcia do konsumenta i dialogu z nim.

Dynamiczne zmieniający się świat wymaga nowego spojrzenia na komunikację marketingową.

Dziś ważne jest nie tyle budowanie świadomości marki (domena reklamy) co zarządzanie jej reputacją. Reputacją, która opiera się na fundamentalnych wartościach w relacjach marki z otoczeniem: zaufaniu i wiarygodności. Public relations, rozumiane jako zarządzanie i ochrona reputacji marki, jeszcze nigdy nie miały tak istotnego znaczenia. Opinia o marce i jej pozycja kształtuje się dziś niemal w każdym przejawie jej egzystencji (brand touch points). Dlatego tak ważne jest, aby w sposób profesjonalny i spójny kształtować komunikację i przekaz marki w każdym możliwym wymiarze – w relacjach ze wszystkimi interesariuszami: konsumentami, pracownikami, inwestorami, partnerami, kontrahentami, władzami, liderami opinii czy mediami. Los Twojej marki bardziej niż kiedykolwiek leży właśnie w ich rękach. Oddziaływanie na ich opinie ma dziś kluczowe znaczenie w marketingu.

Czy jesteś pewien, że realizujesz nowoczesną strategię PR?

Skoncentrowaną na wartościach, kompleksową, zintegrowaną, wielopłaszczyznową? Czy zgadzasz się z tym, że dziś nawet niewielki brak lub niewystarczająca aktywność w tej dziedzinie może wywołać falę, która mocno nadwyręży lub zniweczy mozolnie budowane zaufanie do Twojej marki? Sukces może przynieść jedynie spójna, wielopłaszczyznowa i profesjonalnie przygotowana komunikacja marki.